top of page
  • תמונת הסופר/תנורית רוזוליו - בן המוזג & סמדר כהן אסבורנו

מנהלים, מה אתם עושים מחר בבוקר?

מנהלים נדרשים להביא תוצאות, לעמוד במשימות ולהוביל את הצוותים שלהם לתוצאות. מנהלים נמדדים בעיקר על פי תוצאות. אם פעם מנהלים למדו איך להביא תוצאות וזה היה עובד להם לאורך זמן, היום בסביבה מורכבת ומשתנה הם צריכים תפיסות (mindset) והתנהגויות שונות.

<a href='https://www.freepik.com/photos/sticker'>Sticker photo created by pch.vector - www.freepik.com</a>


וזה למה?


בעידן הנוכחי, המאופיין כעידן הרשתי, התפתחות המידע והטכנולוגיות הינם אקספוננציאלים, עד כי כורח המציאות הינו היכולת להשתנות ולהיות עדכני. התפתחויות אלו מאיצות את העלייה במורכבות הארגונים, תוך השלכות למבנים ארגוניים.


ניתן לאפיין את הארגונים כיום כ: גלובליים, מבוזרים, וירטואליים ובעלי השתנות מתמדת של תהליכים וטכנולוגיות.

בעוד שבעבר ארגונים שאפו לבסס את הידע הקיים, ולהישען על חזון לטווח ארוך, הרי שכיום ניתן לאפיין את הארגונים כ'נבנים חדשות לבקרים', ע"י מערך התקשרויות ותקשורת, כאשר כל אינטראקציה מובילה ליצירת קשרים נוספים, עד ליצירת דפוסים אינקרמנטליים ולא אחידים...


לתוך מציאות זו מתמנים מנהלים בדרגים שונים, אשר כניסתם לתפקיד, והתמקמותם המנהיגותית, מלווה בקושי לשרטט תמונת מצב יציבה ומבוססת. זוהי מציאות מורכבת, ובה זקוקים לסגנון מנהיגות המכונה complexity leadership .


אם כך, העלייה במורכבות הארגונים מציבה בפני המנהלים אתגרים חדשים ומורכבים, ומערכות ההדרכה והפיתוח הארגוניות עומדות אף הן בפני אתגרים חדשים בהקשר של הפיתוח המקצועי של המנהלים בכלל, והמנהלים החדשים בפרט.


כשם שהשתנו גבולות הארגונים, כך ניתן לצפות להשתנות של גבולות החניכה! החניכה המסורתית מפנה את מקומה לחניכה מרושתת, תהליך בו טווה לעצמו המנהל מערכת קשרים בתוך המערכת ומחוצה לה, עם גורמים העשויים לסייע לו בהתפתחותו המקצועית, בהתפתחות הקריירה בארגון העכשווי ולטווח הרחוק.


אנו סבורות שניהול מערך הפיתוח המקצועי של מנהלים חייב לזהות ולהוביל את מלאכת טווית הרשתות להתפתחות מקצועית. השינוי הוא ב 'דמות החונך' - לא עוד חונך יחיד, בעל בכירות מקצועית (seniority) ביחסים דיאדיים, בתוך גבולות הארגון, אלא 'רשת התפתחותית'. זוהי הרחבה של מושג החניכה מעבר להקשר הדיאדי המסורתי, לעבר קיומם של 'יחסים התפתחותיים מרובים'.


על אחת כמה וכמה כשהקורונה הרחיבה ארגונים לצורך ולאפשרויות עבודה מבוזרת מרחוק, בה מנהלים רחוקים מהעובדים, מהעמיתים ומהממונים עליהם. כל זאת בתוך סביבה דינאמית ומורכבת, בה איכות הקשרים עם מעגלי ההשתייכות והפעולה השונים מושפעת מהמנהיגות של המנהל.


פיתוח של רשת תמיכה/ התפתחותית מקצועית הינה מרכיב משמעותי בהצלחתם של מנהלים בתפקיד.

תכנית פיתוח מנהלים על בסיס תפיסת הפיתוח הרשתי, מאפשרת למנהלים סקרנים שרוצים ללמוד ולהתפתח להיחשף לאתגרי המנהיגות בעידן הרשתי, להתפתח כמנהיג מרשת, להכיר מתודות וכלים פרקטיים ומקנה ליווי אישי לסיוע בהתמקמות וביישום.


פיתוח של רשת תמיכה/ התפתחותית מקצועית הינה מרכיב משמעותי בהצלחתם של מנהלים בתפקיד.


התוכנית מאפשרת חיבורים אותנטיים ביו מנהלים (רשת של מנהלים מתחומים שונים) שמסייעים להם הלכה למעשה להביא תוצאות, לעמוד במשימות ולהוביל את הצוותים שלהם לתוצאות.


התוכנית גמישה ומותאמת למנהלים שמשתתפים בה. בעצם מתרחש בה תהליך מקביל בין קבוצת הלמידה בתוכנית, לבין תפקידם כמנהלים בארגון האם. התוכנית עובדת בשני צירים ציר קבוצתי (הרשת התפתחותית) וציר אישי (העצמה אישית מנהיגותית) ומהווה מענה היברידי המאפשר שיפור ביצועים, הקניית ידע , כלים ומיומנויות והזדמנות למיצוי הפוטנציאל האישי.


1. המנהל המרשת

2. לרשת את ההתפתחות המקצועית97 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page