top of page
  • תמונת הסופר/תנורית רוזוליו - בן המוזג & סמדר כהן אסבורנו

מה בין חניכה מסורתית לחניכה מרושתת

עודכן: 28 ביולי 2020

פיתוח רשתי מבוסס על טוויה של רשתות התפתחותיות המחברות בין מספר חונכים לנחנך יחיד. להבדיל מהחניכה המסורתית המבוססת על חונך יחיד בתוך גבולות הארגון, החניכה המרושתת מבוססת על מספר חונכים או גורמים התורמים להתפתחות המקצועית בתוך הארגון ומחוצה לו.
גל סיימה לא מזמן את בית הספר לאחיות. גל התקבלה לעבוד במחלקת היולדות יחד עם קבוצת אחיות נוספות בבית חולים גדול בצפון. ביומה הראשון לעבודה מונתה לה חונכת, אחות ותיקה במחלקה. יעל החונכת עבדה במחלקה יותר מ 10 שנים, היא מכירה כל פרוצדורה, נוהל, שיטת עבודה ואת כל נושאי התפקידים במחלקה ובבית החולים. יעל יודעת לספר על אירועים ומקרים שהתרחשו במחלקה גם לפני 20 שנה, סיפורים שהיא שמעה מרחל שהייתה החונכת שלה.

גל, נלהבת להיקלט במהירות בשגרת המחלקה, נצמדת ליעל, גומעת בשקיקה את כל מה שיעל יכולה ומוכנה להעניק לה. תוך מספר חודשים גל מרגישה שהיא יותר ויותר עצמאית ומוכנה להיכנס ליישם בשטח את כל מה שלמדה. גל גיבשה את זהותה המקצועית על בסיס הידע והערכים שספגה מיעל בכל החודשים שהתלוותה אליה.

לאחר כשנה, התחלפה האחות הראשית בבית החולים. בעקבות אירוע חריג שהתרחש במחלקת היולדות, ביקשה האחות הראשית לשוחח עם האחיות החדשות ביותר במחלקה וללמוד על אופן חניכתן המקצועית. האחות הראשית התרשמה שהאחיות החדשות קיבלו חניכה מקצועית ויסודית רק מהאחיות הוותיקות במחלקה.

לפני כשנתיים התרחש אירוע דומה במחלקת היולדות בבית החולים ממנו הגיעה האחות הראשית. היא נדהמה לגלות שגל ועמיתותיה במחלקה לא הכירו את האירוע ולא הזדמן להן ללמוד ממנו. ובעצם למה להתפלא, הרי למרות החניכה המקצועית שהן קיבלו בתוך בית החולים מעולם לא נטוו קשרי למידה בין המחלקה למחלקות מקבילות בבתי חולים אחרים בקהילה, בארץ ובעולם.

האחות הראשית הבינה שהחניכה המסורתית הנהוגה בבית החולים לא מתאימה ולא מספיקה להכשרת אחיות מקצועיות שיודעות ללמוד כיצד ללמוד ושחניכה כזו משמרת דפוסי חשיבה מסורתיים ולא מאפשרת למידה חוצת ארגון.

החניכה המסורתית שנהוגה עד היום בארגונים רבים מבוססת על יחס דיאדי בין חונך לנחנך. החונך נתפס כאוטוריטה מקצועית עבור הנחנך שצמא לספוג ידע ומידע גלוי וחבוי. בחניכה כזו הנחנך לומד רק מה שהחונך יכול ומעוניין להעניק לו. החונך משמש כבבואה של התרבות הארגונית הקיימת בארגון ומעביר לנחנך מסורת וסטנדרטים שהוא ספג ולמד לאורך שנותיו בארגון.

בעידן הרשתי בו גבולות הארגון הן וירטואליים ולא פיסיים, אין הצדקה להגביל את החניכה לחונך יחיד בתוך גבולות הארגון. לצורך העניין אחות במחלקת יולדות בבית חולים אחד יכולה ללמוד מאחיות ובעלי תפקידים אחרים בארגונים אחרים שיכולים להרחיב את העושר המקצועי שלה.

לדוגמא היא יכולה ללמוד מאחיות במחלקות אחרות על תפיסות מקצועיות שונות, מרופאים בבית החולים שלה או מבתי חולים אחרים על חידושים מקצועיים בתחום, מעו"ס על מצוקות משפחתיות, מפורומים דיגיטליים על חדשנות בתחום ומקהילה מקצועית לומדת על ניתוח אירועים בתחום.

בצורה כזו תפתח האחות זהות מקצועית עשירה שתאפשר לה להיות אחות טובה יותר, לפתח קשרים מקצועיים רחבים יותר ולבנות לעצמה מסלול התפתחות אישי מתאים.

החניכה המסורתית הנהוגה בבית החולים לא מתאימה ולא מספיקה להכשרת אחיות מקצועיות שיודעות ללמוד כיצד ללמוד, משמרת דפוסי חשיבה מסורתיים ולא מאפשרת למידה חוצת ארגון.

מנגנון כזה של התפתחות מקצועית מכונה חניכה מרושתת (1) ובו למנהל החונך יש תפקידים נוספים וחדשים עליהם נפרט בכתבה הבאה.


(1) Higgins, M.C. and Kram, K.E., 2001, “Reconceptualizing mentoring at work: a developmental network perspective”, Academy of Management Review, Vol. 26 No. 2, pp. 264-88.


86 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page