top of page
  • תמונת הסופר/תנורית רוזוליו - בן המוזג & סמדר כהן אסבורנו

המנהלת המרשתת - סיפור על מנהלת בית ספר וההתפתחות המקצועית של הצוות

בהמשך למאמר בו הצגנו את חמשת כובעי המנהל בעידן הרשתי בעידן הרשתי, ננסה במאמר הנוכחי להעמיק ולהמחיש כיצד מנהלת מרשתת, משכילה לטפח קשרים פוטנציאלים ובריתות הנכונים לפרט ולארגון.בהקשר הזה למנהל שני תפקידים עיקריים:

  1. התפקיד הראשון הוא למפות את רשת הקשרים הרלוונטיים להתפתחות המקצועית שלו ושל העובדים שלו.

  2. התפקיד השני הוא לתקף את הרשת אל מול היעדים ההתפתחותיים של העובדים ויעדי הארגון.

בעבודתנו אנו פוגשות מורים בשנת ההתמחות בהוראה (שנת ההוראה הראשונה שלהם) במסגרת סדנת התמחות. לכל אחד מהם ממונה חונך מצוות בית הספר.

שרון, מנהלת בית ספר, טוותה רשת התפתחותית לאחת המתמחות:בתרשים ניתן לראות את רשת הקשרים שטוותה שרון ל-3 מורות [ ▃],

לרשת מספר מאפיינים:


טיב הקשרים

▢ מסייע לביצוע משימה

△ מסייע בפיתוח קריירה

◯ הכלה ותמיכה


סוג הקשר

── פנים ארגוני

┅┅ חוץ ארגוני


רמת (בכירות מקצועית)

בכיר/ מנוסה יותר

זוטר/ מנוסה פחות


שרון טווה רשת קשרים כזו עם כל אחד מהמורים והמורות בצוות, ומשתמשת ברשת הקשרים הזו בשיחות ההתפתחות המקצועית עם המורים. אחת לתקופה, שרון מקיימת שיחת התפתחות מקצועית עם כל אחד מצוות המורים. בשיחה הזו הם מגדירים יעד התפתחותי מקצועי עבור המורה ובהתאם ליעד מתקפים את הרשת.

תחת השפעת הקורונה, עלה הצורך להוסיף לרשת ההתפתחותית גורמים מקצועיים בתחומים חדשים/ תחומים שנראו פחות רלוונטיים/ מרכזיים עד כה...

השינוי בדפוסי ההוראה הינו מהותי. המורים נדרשים להסתגל לממדים חדשים הן בבניית מערכי ההוראה, הן בדרכי ההוראה והן בדרכי ההערכה.


למידה מרחוק מעולם לא נראתה כה קרובה...


עלה צורך להוסיף לרשת ההתפתחותית קשרים עם חונכים בתחומים:

  1. סיוע לביצוע משימה: הוראה מקוונת, מיומנויות לתפעול פלטפורמות ללמידה מקוונת, גיוון אסטרטגיות הוראה מקוונת, מוטיבציה מרחוק, ועוד.

  2. סיוע בפיתוח קריירה: שינוי פרדיגמות בחינוך- להוביל שינוי, להסתגל לשינויים בסביבה, פיתוח תחומי הוראה ולמידה חדשים- עבור המורה ועבור התלמידים.

  3. הכלה ותמיכה: להתמודד עם שינוי, כניסת הכיתה למרחב האישי בד בבד כניסת המורה למרחב האישי של התלמידים, 'פרידה' מחדר המורים...

בנוסף למובן מאליו, ובנוסף להנחיות משרד החינוך, לשרון- כמנהלת יש יעד להוביל את ביה"ס לחדשנות בלמידה. עליה לאתר מומחים בתחומים אלו, ובתחום החדשנות בלמידה, ולעדכן עם חברי הצוות את הרשת ההתפתחותית המתאימה לצרכי השעה, וליעדי ביה"ס.

עוד על טוויית רשתות התפתחותיות…….


למנהל המרשת שני תפקידים עיקריים: למפות את רשת הקשרים הרלוונטיים להתפתחות המקצועית שלו ושל העובדים שלו. ולתקף את הרשת אל מול היעדים ההתפתחותיים של העובדים ויעדי הארגון.

104 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page