top of page

תוכנית פיתוח למנהלים חדשניים וסקרנים, הרוצים להבין ולהתנסות ביצירת מרחב מאפשר בארגון, באמצעות חבישת חמישה כובעים 

Team Talk

בעידן החדש, כניסה לתפקיד או התמקמות מנהיגותית של מנהלים חדשים או מנוסים, מלווה בקושי בעיצוב תמונת מצב יציבה ומבוססת. זוהי מציאות מורכבת, בה הם זקוקים לדפוס מנהיגות המכונה complexity leadership.

יכולות הניהול המודרניות נמדדות על ידי יכולתו של המנהל להוביל וליצור לעצמו רשת עתירת קשרים, להניע עובדים בצורה חיובית, לפתח צוותים אוטונומיים ולהטמיע שינויים בזמן ובמהירות. 

 

מלאכת טווית הרשת עומדת במרכז התוכנית לפיתוח מנהלים שמפתחים עובדים.

לא מדובר בקורס פיתוח מנהלים ולא בתוכנית מנהיגות רוחבית בארגון, אלא בהכשרה וליווי מעצים, שבמהלכו מתפתח המנהל כמנהיג ומוביל במלאכת טווית רשת התפתחות מקצועית שלו ושל העובדים. 

אודות התוכנית

התוכנית משלבת תהליך ותוכן: מפגשי ליווי אישי המיועדים לתהליכי העצמה אישית מנהיגותית, וממפגשים צוותיים המספקים רשת לתמיכה אישית ומקצועית. במהלך המפגשים נתוודע לחמש תפיסות התפקיד של המנהל  (חמשת הכובעים):

  • המנהל כחונך ומפתח

  • המנהל המרשת

  • המנהל המארח

  • המנהל הזמיש

  • המנהל המאפשר
     

נעסוק בתכלולן לכדי יצירת מרחב מאפשר שהינו חיוני בעידן הרשתי, על מנת לגשר בין המרחבים התפעוליים הטקטיים למרחבי היזמות והחדשנות,  בארגונים שאינם רוצים לקפוא על שמריהם.

איך ?

bottom of page