top of page
Nurit.jpg

נורית רוזוליו- בן-המוזג

 

פסיכולוגית ארגונית-תעסוקתית, בקיאה בעולם העבודה ובנפש הפרט. מאמינה שארגונים יכולים להגיע לצמיחה ולהצלחה באמצעות העצמת העובדים. הניסיון הרב שרכשתי בתחום הייעוץ הארגוני לימד אותי כי כאשר טוב לעובד, טוב לארגון. אני מלווה את המנהלים והעובדים ליווי אישי ופרטני בפיתוח ההתנהלות העסקית שלהם, בשיפור הסיכויים לקידום ובהכנה לקראת כניסה לתפקיד ניהולי.

משלבת ייעוץ ארגוני ממוקד פרט וייעוץ ארגוני ממוקד מערכת:

ייעוץ ארגוני ממוקד בפרט- פיתוח מנהיגות, העצמה והנעת העובדים, הכשרה וליווי של מנהלים, פיתוח הנהלות, בניית צוות, תקשורת פנים ארגונית ועוד.

ייעוץ ארגוני ממוקד מערכת – גיבוש חזון ואסטרטגיה, שינוי המבנה הארגוני, בניית אסטרטגיה לצמיחה ארגונית, הטמעת טכנולוגיה חדישה בארגון, הצבת מטרות, סיוע בקבלת החלטות והתמודדות עם הקשיים הנובעים מתהליכי השינוי.
 

תמונה סמדר צהוב.jpg

סמדר כהן אסבורנו

 

יועצת ארגונית ומאמנת, עוסקת בליווי תהליכי שינוי ושיפור מתמיד, אימון וליווי צוותים.  במהלך השנים למדתי והתנסיתי רבות בתפיסות ניהול Lean & Agile ופיתחתי מיינדסט אג'ילי שמאפשר לי ללוות ארגונים בתהליכי שינוי Lean & Agile Transformation. 

אני מאמינה שמנהלים בארגונים כיום צריכים להתמקד בפיתוח צוותים ואנשים. מנהלים צריכים לדעת ללמוד בעצמם ולדאוג שהעובדים שלהם יתפתחו ויפתחו את עצמם כדי להתאים ולהסתגל לסביבה המשתנה. אני מלווה ארגונים בשיפור תהליכים ובפיתוח אנשים:

שיפור תהליכים - ליווי תהליכי חדשנות ופיתוח בארגונים, חשיבה יצירתית , ליווי צוותי שיפור,  אימון למצוינות, ליווי צוותים בהובלת  פרויקטי שיפור שיניבו תוצאות מתמשכות ומדידות, תמיכה בהעברת ידע על שיטות ופרקטיקות לשיפור תהליכים באמצעות הכשרה ופיתוח של אנשים בכל רמות הארגון. 

פיתוח אנשים -  ליווי 1:1 לתמיכה בהון האנושי המהווה חלק בלתי נפרד מתהליכי שינוי ארגוני, ליווי אנשים בתהליכי התפתחות אישית כגון כניסה לתפקיד/לצוות/למחלקה, שינוי תפקיד, שחיקה, דילמות ניהוליות, העצמה, חיבור לערכים ולחזון האישי וגיבוש תוכנית לצמצום פערים.

bottom of page