top of page

התפיסה

מזה זמן שמנו לב שמנהלים בארגונים לא מתפנים דיים לפיתוח העובדים שלהם. לכולם ברור שעובדים טובים ועובדים שטוב להם הם מפתח ההצלחה של כל ארגון/צוות שרוצה לעמוד ביעדים ובמטרות שלו. עם זאת, לא לכולם ברור שהאחריות על פיתוח עובדים טובים ועובדים שטוב להם היא אחריות משותפת של המנהל והעובד.

לא כולם מבינים שכיום בעידן בו אנו חיים, עידן רשתי, עידן של תודעה משותפת, פיתוח עובדים זה לא רק קורסים, הדרכות חניכה או מסלול פיתוח קריירה בארגון. כשאנחנו מדברים היום על פיתוח עובדים אנחנו מדברים על תהליך חוצה ארגונים, יבשות, דיסציפלינות.

אנחנו מדברים בעצם על פיתוח רשתי.

בשנה האחרונה,  פתחנו תפיסת פיתוח ארגוני המבוססת על רשתות התפתחותיות בשלושה מרחבים:

1. מרחב אופרטיבי

2. מרחב יזמי

3. מרחב מאפשר


אנו מתמקדות ביצירת המרחב המאפשר והתאמת תהליכי הפיתוח וחניכת העובדים לעידן החדש.  

על פי תפיסה זו, יצירת המרחב המאפשר היא חלק מהותי בתפקיד המנהלים כיום והיא מתאפשרת באמצעות חבישת חמישה כובעים שונים המדגישים היבטים שונים של תפקידם בעידן הרשתי. תהליך ההכשרה והליווי שפתחנו מיועד למנהלים סקרנים שרוצים להבין ולהתנסות ביצירת מרחב מאפשר בארגון באמצעות חבישת חמישה כובעים.


בתהליכי הליווי שלנו, הן של צוותים והן של מנהלים אנו מלוות ארגונים  בתהליך השינוי מחניכה מסורתית לחניכה רשתית, בפיתוח עובדים שלומדים איך ללמוד ובפיתוח מנהלים שיודעים לחבוש את הכובעים המתאימים כדי לקדם את העובדים שלהם ואת המטרות של הארגון. 

העולם לא נעשה מורכב וחסר וודאות כשפרצה מגיפת הקורונה אלא הרבה קודם, הקורונה רק הציפה את זה. כדי להתקדם בתנאי חוסר וודאות, צריך להחליט על כיוון (לאן הולכים), להתקדם בצעדים קטנים תוך כדי למידה ושיפור.

ברמה הבסיסית ביותר מנהלים צריכים לחנוך ולפתח עובדים באופן ישיר, אך זה לא מספיק. הם צריכים לחבוש גם את כובע המארח, זה שיודע שהבעיות מורכבות אבל לא יודע הכל, ולכן מזמין אנשים אחרים לחשוב איתו, את הכובע הזמיש, שמגיב במהירות וביעילות לשינויים, את הכובע שמחבר משאבים ויעדים בתוך הארגון ואת הכובע המרשת, שמבנה קשרים ובריתות לטובת הפרט והארגון.

היכולת לחבוש את חמשת הכובעים, לעבור מכובע לכובע דורשת מהמנהלים בכל רמות הארגון מיומנות ניהולית מורכבת. מנהלים רבים חשים שניהול על סף הכאוס מאתגר, מוציא אותם מאזור הנוחות והם חשים שכל יום הוא יציאה לקרב.

אנחנו נעבור אתכם תהליך פיתוח מנהלים המבוסס על חמשת הכובעים ליצירת מרחב ארגוני מאפשר שהתוצאה שלו היא עובדים טובים ועובדים שטוב להם. זהו המפתח להצלחה של כל ארגון/צוות.

Friends with Santa Hats
bottom of page