top of page
sound-space-3851251_1920.jpg

יצירת מרחב מאפשר ותהליכי
פיתוח רשתי בעידן החדש

אנחנו סמדר ונורית, יועצות ארגוניות, מפתחות, מלוות וחונכות מנהלים בתפיסת הפיתוח הרשתי ליצירת מרחב ארגוני מאפשר, שהתוצאה שלו היא עובדים טובים ועובדים שטוב להם,

מתוך אמונה שזהו מפתח ההצלחה העיקרי של כל ארגון.

10 שנים של

פיתוח מנהלים

ליצירת מרחב ארגוני מאפשר
 שהתוצאה שלו היא עובדים טובים ועובדים שטוב להם

נורית רוזוליו- בן-המוזג

מאמינה שארגון נבנה דרך האנשים,  וצמיחתו נעשית באמצעות העצמה ופיתוח של העובדים. יש להתאים את תהליכי פיתוח העובדים לעידן החדש. מנהלים אינם עוד חונכים יחידים, אלא מובילים תהליכי טווית רשתות התפתחותיות יחד עם העובדים

  • Black Twitter Icon
Nurit.jpg

סמדר כהן אסבורנו

מאמינה בתוצאות ובתהליכי שיפור ממוקדי איכות, במטרה להביא ערך לארגון. בעידן החדש, יש לפתח מנהלים בעלי יכולות לפתח בעצמם עובדים מתאימים לאתגרי עידן זה. פיתוח רשתי מתבסס על תפיסות ניהול אג'יליות ומשפר את המענה לצרכים

הללו  

  • Black Twitter Icon
תמונה סמדר צהוב.jpg

אימון צוותים

ליווי אימון ופיתוח מקצועי של צוותים אוטונומיים, באמצעות שיפור מתמיד,   הלומדים איך  .ללמוד  בעידן החדש

חניכת מנהלים

ליווי  מנהלים בתהליך השינוי מחניכה מסורתית לחניכה רשתית,

תוך שימוש משכיל במודל חמשת הכובעים, ומעבר מכובע לכובע

פיתוח מנהלים

תוכנית פיתוח למנהלים חדשניים וסקרנים, הרוצים להבין ולהתנסות ביצירת מרחב מאפשר בארגון, באמצעות חבישת 

חמישה כובעים.

ייעוץ

ייעוץ וליווי השינוי בארגונים  המעוניינים ביצירת מרחב מאפשר, והתאמת תהליכי הפיתוח המקצועי וחניכת  העובדים לעידן החדש.

bottom of page